Tuesday, September 25, 2007

Er det mulig?

Ingenting burde overraske lenger når det gjelder vår nåværende regjering, men jeg må si at jeg fikk hakeslepp når jeg i dag leste at den norske regjering, som strammer inn og gjør det vanskeligere å starte kristne skoler i Norge, støtter koranskoler i Pakistan med 150 millioner kroner uten engang å stille krav til pensum. Og begrunnelsen? Jo å fremme dialog og religiøs toleranse. Bistandsminister Erik Solheim sier: – Målet med prosjektet er å fremme dialog. Vi må regne med at skolene som velger å delta i prosjektet vårt neppe er de som ligger tettest opp mot Al-Qaida, men ønsker å framstå som en motvekt mot fundamentalisme. Det betyr ikke at Norge kan styre pensum, sier Solheim. Og Martin Kolberg går rundt og lurer på hva Frp koden er?

Se denne og denne artikkelen hos Document.no

Sunday, September 23, 2007

Paven kritiserer den muslimske verdens behandling av kristne.

I følge en artikkel i Daily Mail kritiserer paven i en ny tale muslimske land som forfølger kristne eller gir dem status som annenrangs borgere. Han forsvarer også muslimers rett til å skifte religion. Les artikkelen her.

Wednesday, September 19, 2007

Alternativer til de store nettavisene.

Å lese de store dagsavisene på nett er en ofte en bedrøvelig daglig øvelse. I økende grad ligner de på Se og Hør med stort fokus på kjendiser, sex og andre tabloide saker. I tillegg blir de innholdsmessig mer og mer like. Har du lest en sak i en avis er det liten grunn til å tro at du vil få et annet perspektiv på saken om du leser en av de andre. De fleste av de store avisene gjør ikke annet en å ”hyle med de ulver som er ute”.

For meg har det derfor blitt i økende grad viktig å følge med på alternative kilder til nyheter og informasjon. De kristne avisene er til en viss grad et alternativ, men en kilde som har blitt stadig viktigere for meg å følge og som jeg spesielt vil fremheve er Document.no. I tillegg til å rapportere viktige nyheter som ofte blir oversett eller nedprioritert av de store avisene gir Dokument.no også ofte berettiget kritikk til måten ting blir fremstilt i de store avisene. De bringer også artikler og kommentarer med analyser og perspektiver som er et godt korrektiv til ”mainstream” media. Dessuten er det velsignet godt å kunne følge en side som i all hovedsak er opptatt av de vesentlige utfordringene i vårt samfunn og hvor man dermed slipper å utsettes for alt det pjattet som de store dagsavisene serverer.

Document.no er herved anbefalt på det varmeste. I tillegg kan også HRS og HonestThinking anbefales som korrektiv til ”mainstream” media.

Thursday, September 13, 2007

Fredelig demonstrasjon brutalt slått ned i Brussel.

Den 11. september ble det avhold en demonstrasjon i Brussel som så vidt jeg vet er blitt totalt ignorert av samtlige store nettaviser i Norge. Dette var en demonstrasjon mot islamiseringen av Europa, arrangert av den internasjonale organisasjonen ”Stop the islamisation of Europa” (SIOE). Demonstrasjonen ble opprinnelig forbudt av Brussels ordfører, angivelig fordi han ikke kunne garantere for sikkerheten til demonstrantene, og fordi han ikke ønsket å opprøre Brussels muslimske befolkning. En slik begrunnelse gjorde jo egentlig ikke noe annet en nettopp å understreke behovet for demonstrasjonen.

SIOE besluttet seg for å holde demonstrasjonen allikevel under henvisning til ytringsfriheten og sine demokratiske rettigheter til å møtes og demonstrere. 11 september møtes det noen hundre mennesker til en fredelig demonstrasjon i Brussel for å utrykke sin bekymring over islamiseringen av Europa. Denne fredelige demonstrasjonen ble brutalt slått ned av polititiet.

Uten at jeg vil bli tatt til inntekt for alt hva de forskjellige grupperingene i SIOE står for mener jeg at det er et problem for demokratiet i Europa at demonstrasjonen ble forbud på det grunnlaget den ble, og ikke minst politiets unødvendige og brutale fremferd mot fredelige demonstranter. Hvorvidt du får demonstrere, og hvordan du som demonstrant blir behandlet beror tydeligvis på hva du demonstrerer for eller mot. Brussels Journal og Gates of Vienna har skrevet utfyllende om dette, og på norsk har HRS hatt to artikler om denne saken. I den siste artikkelen på HRS oppfordres leserne til å sende en protest til den belgiske ambassade i Oslo og protestere mot hvordan den Belgiske stat gikk frem for å stoppe denne fredelige demonstrasjonen, og mot politiets brutale fremferd. Jeg oppfordrer deg til å sende den protestmailen som står i HRS artikkel til den belgiske ambassade i Oslo.

OPPDATERING:
SIOE understreker på sin hjemmeside at de ikke vil assosieres med Vlaams Belang som demonstrerte et annet sted i Brussel med sammme samme slagord som SIOE. SIOE mener at Vlaams Belang prøvde å kuppe demonstrasjonen til fordel for sin egen agenda. SIOE sier de er tilfreds med politiets opptreden og at alt gikk fredelig for seg. De skriver videre at bl.a. Gates of Vienna har bidratt til forvirring ved å fremstille de to demonstrasjonene som en .

OPPDATERING 15/9:
SIOE erkjenner nå at fredelige demonstranter ble arrestert av belgisk politi. Se også Brussels Journal .

Sunday, September 09, 2007

Skjønnhetens opphav.

Skjønnhetens skaper og opphav er Gud. Skjønnhet peker således alltid mot Gud. Hans Urs von Balthasar sa at "en hver opplevelse av skjønnhet peker mot evigheten." Det er derfor det er nesten umulig å høre avslutningen av Pavarottis fremførelse av Nessum Dorma her uten å føle seg løftet til noe som overskrider denne verden. Lytt og la deg gripe:


Saturday, September 08, 2007

Det syke Europa.

Er blått og gult det samme som brunt? Det mente tydeligvis en svensk rektor. Da noen svenske åttendeklasser ønsket å bruke det svenske fotballandslagets drakter på et skolebilde satte rektoren foten ned. Begrunnelsen? Jo det sto i læreplanen at man skulle jobbe mot fremmedfiendlighet og intoleranse, og at noen åttendeklassinger stilte med landslagets drakter mente han kunne oppfattes som rasistisk. Les hele saken her

Thursday, September 06, 2007

Sjelens mørke natt. Del 2

Men har så dette som Johannes skriver om ”sjelens mørke natt” noen forankring i Bibelen? Både i GT og NT finnes en rekke vers som kan knyttes opp mot en slik erfaring som Johannes beskriver
For eksempel kan hele Salme 30 leses i forhold til ”sjelens mørke natt”, men her vil jeg bare sitere fra vers 7-9:
”Jeg kjente meg trygg og tenkte: ”Aldri i evighet skal jeg vakle.” Herre, i din nåde satte du meg på fast fjell; men så skjulte du ditt ansikt, og jeg ble grepet av redsel. Herre, da ropte jeg til deg, inderlig ba jeg til min Gud.”
Eller vi kan tenke på eksempler som Josef og det han måtte gjennomgå, eller Abraham da han ble satt på prøve. Johannes selv viser til israelittene som av Gud blir ført ut i ørkenen.

På mange måter kan ”sjelens mørke natt” sees f. eks i forhold til Jesu dåp, Ånden som kommer ned over ham, og at Ånden så leder Ham ut i ødemarken. Jesus opplevelse av at Ånden kom ned over ham førte ikke bare til at han deretter levde i salighet og glede. Lukas forteller oss at ”drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken…”. Men etter sine fristelser og prøvelser heter det at Jesus dro ”tilbake til Galilea fylt av Åndens kraft”.

Det største eksempel i Bibelen på ”sjelens mørke natt” finner vi i Jesu død på korset. Her opplever Jesus Guds fravær i det han roper ut ”Min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg” Men i Jesu eksempel ligger også vårt håp i den” mørke natt”, for korset og graven var ikke det siste ord, som Jesaja påpeker i kp.53.11: ”Etter all sin sjelenød og møye skal han se lys og mettes”

Således kan vi også se også se ”sjelens mørke natt” i relasjon til det Jesus sier i Matt 16 21-26. Der sier Jesus at ”de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dag skulle han oppstå.” Etter at Jesus først beskriver sin egen kommende mørke natt på denne måten sier han i v.24-26: ”Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv vil miste det, og den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva gavner det et menneske at det vinner hele verden men, taper sin sjel.” Her mer en antyder Jesus at veien til vekst som kristen går gjennom en prosses som kan lignes med det han selv skal oppleve på korset. Det er nettopp dette som Johannes av korset legger i sjelens mørke natt”, dette at vi mister vårt kjødelige liv for å vinne et åndelig liv, og at denne prosessen kan oppleves som en ”mørk natt”.

Et annet eksempel finner vi i Johannesevangeliet 15.1-2. Her sier Jesus: ”Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen.. Hver gren på meg som ikke bærer frukt tar han bort, og hver gren som bærer frukt renser han så den skal bære mer.” Johannes av korset beskriver "sjelens mørke natt", dens årsak og hensikt, akkurat slik det beskrives her i Johannesevangeliet.. Den kommer til den kristne som har opplevd en viss vekst, og dens hensikt er en renselse for ytterligere vekst.

I vår tid har nok ”sjelens mørke natt” til tider blitt identifisert med en psykisk tilstand av depresjon, angst og utbrenthet. Som nevnt tidligere var det nok ikke det Johannes først og fremst hadde i tanke, noe han selv understreker. Men når det er sagt, så er også slik at depresjon, angst og lignende tilstander kan føre til følelser av gudsfravær og åndelig mørke, og har som enhver prøvelse vi møter et potensiale til å bli en ”mørk natt” som kan føre oss til en åndelig vekst og forvandling. Ikke prøvelsen i seg selv, men hvordan vi møter og forholder oss til den. Vi kan velge å kjempe i egen kraft, vi kan resignere, eller vi kan velge å overgi oss til Gud og stole på ham slik det står i.2. Mosebok 14.14 ”Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.”
Et Bibelvers som har vært til stor hjelp for meg i tider med mørke og følelser av gudsfravær er Jesaja 50.10:
”Den som vandrer i mørke og ikke ser noen lysning, han kan stole på Herrens navn og støtte seg til sin Gud.”

Litteratur:
”Dark night of the soul”, St.John of the cross, Imagebooks/Doubleday
“Natten er mitt lys”, Wildfrid Stinissen, St. Olavs forlag

Tuesday, September 04, 2007

Sjelens mørke natt. Del 1

Av og til hører man kristenlivet fremstilt som en vedvarende progresjon av vekst, tro og seier. Andre ganger blir det poengtert at å komme til Jesus gir glede og fred. Ingen av disse tingene er irrelevante i det kristne liv, men fremstilt isolert risikerer slik forkynnelse på kort sikt å skape overfladiske, og på lang sikt frustrerte kristne. Jeg leser for tiden ”Dark night of the soul” skrevet av Johannes av korset (1542-1591). Her finner jeg på mange måter en mer troverdig fremstilling av det kristne liv, og hvordan Gud fører oss til vekst enn det som blir presentert oss av mange moderne forkynnere.

Jeg skal ikke gi noen utfyllende fremstilling av det Johannes skriver om, men noen tanker. Johannes begynner med å beskrive kristne som har begynt å oppleve Guds velsignelse og en viss vekst og fremgang i sitt kristne liv. Disse tenker seg at slik vill det fortsette, men den velsignelsen og veksten de har opplevd fører til at visse synder eller svakheter viser seg i deres liv. Noen blir stolte over den fremgang de har hatt og man begynner kanskje å sette sin lit til den vekst man har opplevd mer en till Gud. Andre som har opplevd vekst og velsignelse gjennom f. eks. visse åndelige øvelser, eller ved å lese åndelig litteratur henfaller til en type åndelig fråtseri og griskhet, hvor man tenker seg at jo mer jeg leser, eller jo mer jeg gjør visse åndelige øvelser jo mer vil velsignelse vekst og fremgang vil jeg få.

Johannes beskriver en rekke slike synder og svakheter som jeg tror det vil være lett for svært mange å kjenne seg igjen i. Han sammenligner disse kristne med babyer som fortsatt lever på morsmelk. Men som han poengterer, før eller siden må en baby avvendes fra morsmelket og få fastere føde, og dette vil barnet først oppleve som traumatisk og vanskelig men vil på sikt gi vekst og en ny frihet. På samme måte sier Johannes vil Gud føre disse kristne videre på veien, men ikke på samme måte som de har opplevd til nå, men ved å trekke sitt manifisterte nærvær bort slik også babyen som blir avvendt først og fremst opplever det som fravær av morens varme bryst.

Plutselig får man ikke lenger den samme velsignede følelsen lenger når man leser og ber. Å fly fra konferanse til konferanse gir plutselig ikke den samme glede og seiersfølelse lenger. De åndelige teknikkene man har satt sin lit til slutter å fungere. Med den forkynnelse om vedvarende seier glede og fred som serveres en rekke steder i dag, vil få kristne som opplever dette til å streve enda hardere. Man vil prøve å be og lese enda mer, man vil dra på enda flere konferanser, høre enda flere prekener osv. Enden på visa er frustrerte kristne, eller i verste fall utbrente, utslitte og deprimerte kristne.

Men Johannes gir oss en annen innsikt. Guds fravær i våre liv kommer ikke av at vi ikke har gjort nok, men nettopp fordi vi har opplevd en viss vekst og fordi Gud vil føre oss videre. Johnannes peker på at følelsen av Guds fravær også kan oppleves på grunn av synd, sløvhet eller sykelige tilstander som f. eks depresjon, men det er ikke det han ført og fremst snakker om her. Det Gud gjør er å ta bort sitt manifisterte nærvær slik at det avsløres for oss hva vi setter vår lit til. Er det vår egen vekst og fremgang, er det åndelige teknikker, eller har vi rett og slett satt vår lit til våre følelser eller andre ting? Vår første reaksjon på en slik tilstand er ofte den stikk motsatte av det Gud vil. Vi vil ofte prøve å gjøre noe, men Gud vil at vi skal sette vår lit til ham alene i stillhet, midt i vår opplevelse av gudsfravær. Dette kaller Johannes for ”sjelens mørke natt” og denne ”natten” beskriver Guds vei fra å kjenne Ham og hans gjerninger på et overfladisk nivå, til å kjenne Ham og Hans veier på et dypere plan. Johannes beskriver ”sjelens mørke natt” på to nivåer; sansenes natt og åndens natt, men det skal jeg ikke gå videre inn på her nå