Monday, April 28, 2008

Oppfordring til bønn og faste!

Norge Idag kan i dag melde at;

Representanter for tolv kirkesamfunn og elleve kristne organisasjoner er gått sammen om å oppfordre til en felleskristen bønnefaste for barnets rett til mor og far.

I oppropet som du finner hos Ja til ekteskapet står det bl. annet:

Dette er en sterk oppfordring om å gå inn i bønn og faste for ekteskapet og for barnets rett til mor og far. La oss be og faste fram mot Stortingets votering over "Felles ekteskapslov" den 11. juni 2008.
Merk deg at søndag 25. mai 2008 er utpekt som en nasjonal bønne- og fastedag for ekteskapet. Slå deg sammen med andre og søk Herren sammen…

Vi henvender oss med dette til alle kristne i menigheter, organisasjoner og bevegelser, og til det norske folk. Vi oppfordrer alle som ser alvoret, til å samle seg i bønn og faste for ekteskapet mellom mann og kvinne, og for barns rett til mor og far…

I avgjørende stunder har kirken kalt de troende til faste og bønn, etter Jesu egen oppfordring. Vi står nå ved en korsvei og vil samle oss i bønn og faste. Vi vil stå sammen fra alle menigheter og kristne lag og oppfordrer alle som ser alvoret i situasjonen til å slutte opp om en handling som koster noe og som tydeliggjør vår felles overbevisning…

Vi oppfordrer alle som har anledning til det, å avsette tid til bønn og faste. Vi avstår fra sultestreik som politisk pressmiddel, men henvender oss med vår bønn og forsakelse til Gud.


Les mer hos Ja til ekteskapet

Friday, April 25, 2008

E-poststafett mot ny ekteskapslov!

I følge avisen Vårt Land har sentrale kristne ledere med katolsk, luthersk og pinsekarismatisk bakgrunn satt igang en e-poststaffet mot den nye ekteskapsloven. Ved å gå inn på nettstedet Foreldrerett.no kan du signere et opprop og med et klikk sende din personlige protest til samtlige stortingspolitikere. Jeg oppfordrer deg til å gå inn og signere, og at du sender linken videre til alle du kjenner , med oppfordring om å signere. Les forøvrig artikkelen om oppropet i Vårt Land

Wednesday, April 23, 2008

Å lyde Gud mer enn mennesker.

Jeg er oppvokst i Norge og er glad i mitt land. Vi er velsignet med en natur som kan ta pusten fra enn. Vi er velsignet med oljerikdom. Vi lever i en fredfulldel av verden. Det er mye å være takknemlig for. Vi har et land som i 1000 år har vært bygd på evangeliet og de kristne verdier. Fra å være et land med småkonger på hver en haug, hvor vold og blodhevn var fremtredene verdier, gikk Norge til å bli en samlet nasjon hvor kristendommen ble premissleverandør for de verdiene som vårt land ble bygd på. Kristendommen ble limet som holdt nasjonen sammen og gav en felles verdiforankring og forståelse. På et slikt grunnlag ble nasjonen Norge bygd.
Det har derfor vært lett å være en kristen i Norge. Det har i liten grad vært et problem å være tro mot Gud og samtidig kjenne lojalitet og tilknytning til nasjonen Norge. Faktisk er det slik at Bibelen selv pålegger den kristne til å være lojale mot det landet de bor i.

Paulus sier i Rom.13,1-7:
Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Betal også skatt av samme grunn. For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt. Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.

Kristne blir også oppfordret til å be for landets ledere i 1.Tim 2.1-2:
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.

Kristne som lever ved dette er på mange måter de mest lojale borgere et land kan ha. Men når dette er sagt, så er ikke dette Bibelens siste ord om forholdet mellom den kristne og staten. Det går en grense når myndighetene begynner å pålegge den kristne noe som strider med Guds Ord som den kristne er bundet til ved sin samvittighet. Da er Bibelen klar; Da Johannes og Peter ble kastet i fengsel på grunn av sin forkynnelse og pålagt av de jødiske myndighetene å ikke forkynne eller lære i Jesu navn var Peter og Johannes svar krystallklart: Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.(Ap.gj.4.19-20) Etter å ha blitt fengslet nok en gang på grunn av sin forkynnelse og pålagt å ikke tale i Jesu navn, gir apostlene nok en gang en klar melding til jødenes råd: En skal lyde Gud mer enn mennesker. (Ap.gj.5.29)

Dessverre ser det nå ut til i at vi er i ferd med å nærme oss en situasjon hvor vi som kristne kan bli nødt til å velge om vi skal være tro mot Gud eller mot vårt land og våre myndigheter. Vi har en regjering som gjennom å føre en svært aggressive kampanje mot kristne og evangeliet i vårt land, har lagt grunnen for at vi som kristne mot vår vilje i større og større grad blir nødt til å leve som et marginalisert parallellsamfunn i vårt eget land.
Anniken Huitfeldts uttalelser i stortingets spørretime hvor hun gir signaler om at kristne friskoler må lære at homofili er naturlig, er å tråkke over en grense hvor vi som kristne blir nødt til å si med apostlene: ”En skal lyde Gud mer enn mennesker.”