Wednesday, January 31, 2007

Høyreveteran Hallgrim Berg: "Vestlige verdier og kristenarv er i fare."

Vårt Land har i dag i sin papirutgave en artikkel om Høyre veteran Hallgrim Berg og hans kommende bok. Berg tar her et kraftig oppgjør med islam og vestens dialogarbeid med den muslimske verden.

Berg sier at "boken er et sterkt forsvar for vestlige verdier. Det er på tide vi stadfester våre kristne-baserte demokratiarv og ikke lurer oss selv med at alt er like bra. Da havner vi i en kulturrelativistisk kvikksand ... vi tar dagens Europa for gitt og oppdager ikke at det vi bygger sivilisasjonen på er utsatt for en demografisk trussel - og en totalitær tankegang som er på fremmarsj."

Videre skriver Vårt Land at Berg refser såkalte euroarabiske brobyggere - blandt annet dem i Norge som mener dialog skal løse trusselen fra islam. Dialog er ifølge Berg "enveiskjøring" der vi i Europa tillater holdninger som "truer" hele vårt demokrati."
Han angriper sin egen partikollega og eksstatsminister Kåre Willoch: "Legger du Klassekampen og Kåre Willoch ved siden av hverandre, går det ut på det samme"
Berg mener Europa har sovet i timen i en årrekke. Bare USA har nå styrke til å sikre den frie verden, og han refser norske medier for å bidra til amerikahat: - Til og med seriøse og borgelige Aftenposten lar redaktørene få lov å fylle opp redaksjonen med lyserøde, røde eller blodrøde journalister. Vi så det under presidentvalget. Det var en fornærmelse mot den sittende presidenten og det amerikanske folk.

Videre mener han at FN ikke er det rette verktøy mot terrorisme og islam: - Det bør etableres en ny organisasjon, en atlantisk union, med et sterkt USA i førersetet er budskapet fra Berg.

Videre skriver Vårt Land : Noe av bakgrunnen for engasjementet var motstanden han møtte i Europarådet i 1991. Da skulle den omfattende rapporten "Islams bidrag i den europeiske kulturen" presenteres. Berg var den eneste som reiste seg med kritikk, fordi det ikke sto noe om kvinners posisjon, menneskerettigheter og åndsfrihet i rapporten. - Det jeg spådde i 1991 om islamiseringen av Europa har skjedd. Jeg fikk rett"

Hallgrim Bergs bok vil ha tittelen " Amerikabrevet -Europa i fare" og skal utgis i slutten av ferbruar.

Friday, January 12, 2007

Iran infiltrerte norsk menighet.

I dag kan vi i Vårt Land lese den rystende historien om hvordan Irans religiøse politi på en eller annen måte har infilterert en norsk menighet. En kristen iraner som besøkte slektninger i Norge, lot seg døpe i en iransk menighet knyttet til pinsemenigheten Filadelfia i Oslo hvor "TV pastor" Egil Svartdal er forstander. Kort tid etter at han kom tilbake til Iran sto det religiøse politiet på døra med bilder fra dåpen i Norge. Se også artikkel i Korsets Seier.