Friday, April 25, 2008

E-poststafett mot ny ekteskapslov!

I følge avisen Vårt Land har sentrale kristne ledere med katolsk, luthersk og pinsekarismatisk bakgrunn satt igang en e-poststaffet mot den nye ekteskapsloven. Ved å gå inn på nettstedet Foreldrerett.no kan du signere et opprop og med et klikk sende din personlige protest til samtlige stortingspolitikere. Jeg oppfordrer deg til å gå inn og signere, og at du sender linken videre til alle du kjenner , med oppfordring om å signere. Les forøvrig artikkelen om oppropet i Vårt Land

0 Comments:

Post a Comment

<< Home