Monday, June 02, 2008

Det nye Europa.

I et muslimdominert område av Birmingham ble to kristne som delte ut traktater og forkynte evangeliet bortvist av en politimann og truet med å bli arrestert for å ha begått såkalt "hatecrime". Les hele saken her.