Friday, July 20, 2007

Trakkasering og forfølgelse av de koptiske kristne i Egypt.

De koptiske kristne i Egypt blir diskriminert og trakkasert, og er engstelige for fremtiden. Les denne artikklen hos "Åpne Dører"